คำร้องเทียบโอนบัณฑิตศึกษา

  1. UP.CT.GS.1 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา (Download PDF) (Download Word)
  2. UP.CT.GS.2 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน บันทึกผลการเรียน CA (Download PDF) (Download Word)
  3. UP.CT.GS.3 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน บันทึกผลการเรียน CS (Download PDF) (Download Word)
  4. UP.CT.GS.4.1-2 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน บันทึกผลการเรียน CE (Download PDF) (Download Word)
  5. UP.CT.GS.5.1-2 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน บันทึกผลการเรียน CT (Download PDF) (Download Word)
  6. UP.CT.GS.6.1-2 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน การเสนอแฟ้มสะสมงาน-บันทึกผลการเรียน (Download PDF) (Download Word)
วันที่ประกาศ : 09/04/2559     ผู้ประกาศ : หน่วยบัณฑิตศึกษา

ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยพะเยา http://www.up.ac.th/LIVE2017/

Posted by บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา on Friday, Febuary 13, 2016

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2558 (มพ.รุ่นที่ 5) http://www.up.ac.th/graduation/data/programs.pdf?R=12635

Posted by บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา on Friday, Febuary 13, 2016

งานรับปริญญามหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 17 กพ. 2559 ประจำปีการศึกษา 2557 ผลงานของผมเองครับ ภาพในนี้อาจจะไม่จัดเจนเท่าไหร่ก็ข...

Posted by บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา on Friday, Febuary 13, 2016